دانشگاه ما هم در آستانه ١٣ آبان امسال شاهد دگرگونی هایی بود !
اگر این عکس به نظرتون مربوط به ورودی یه تالار عروسی واقع در خز آباد هستش باید بگم که کاملا در اشتباهید . این برد دفتر فرهنگ دانشکده ماست که هر ٣-۴ متر یه دونشو می شه رویت کرد و از سلیقه ای که درش به کار رفته لذت برد !

 این عکس هم که دیگه کاملا واضح و گویاست که کجاست ! وسط حیاط دانشکده تخصصی دامپزشکی !
اینقدر تخصص دانشکدمون بالاست که دامها قشنگ وارد بطن ماجرا می شن !!!