هر کسی ، هر آدمی برای خودش شخصیت و احترامی داره که باید حفظ بشه ، هیچ کس حق توهین و کوچک کردن شخصیت هیچ کس دیگرو نداره چون توانایی قضاوت دربارش رو نداره...

   ولی بعضی آدمارو بااااااید شخصیتشونو بکوبونی ، له کنی ، داغون کنی ، هیکلشو به لجن بکشی که بلکه یادش بیاد کی هست !!! که یادش بیاد هیچ پخی نیست ، که یادش بیاد اگه یکی یدونه بابا مامانش بوده و اینقدر لوسش کردن که بعضی کمبوداش براش عقده نشده ( که بدتر هم شده ) دلیل نمی شه فکر کنه همه آدما دیگه نوکر و اسیرشن !!!

   یادشون بیاد باید به خودشون بنازن نه به اینکه بچه فلانی هستن ! به توانایی خودشون باید متکی باشن نه به اینکه بابام همه جا آشنا داره ! به علم خودشون معتقد باشن نه مدرک بالایی که اون بابای بدبخت همه شهریه سنگینشو داده !

 بلکه بفهمند فقط اونها نیستند که قابل احترام اند ، همه هستند...

 فقط اونها نیستند نیازهایی دارند ، همه دارند...

 فقط نیازهای اونها نیست که باید براورده شه ، برای همه باید بشه...

 فقط دیگران نباید به فکر اونها باشند ، اونها هم باید باشند ...