گلد فیش نابغه

این ماهی باهوش اسمش کامت هست و 2 سال داره و  به کمک آموزش های مربیش (دکتر پامرلو) میتونه فوتبال و بسکتبال بازی کنه و  حتی با موزیک برقصه